Quan âm ngọc Myanmar, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành sự bình an cho người đeo S858

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm ngọc Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 2.6cm x 1.6cm x 0.8cm . + Khối lượng: + Ý nghĩa: chế hòa hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ, đem lại cuộc sống bình yên thịnh

Quan âm ngọc Myanmar, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành sự bình an cho người đeo S838

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2.2cm + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách sử dụngtrang sức

Quan âm đá Miến Điện, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành sự bình an cho người đeo S584

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.6cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 15g + Ý nghĩa: mang phước, bình an cho người sử dụng. + Cách sử dụng: trang sức mặt dây chuyền. +Giá:580,000 VNĐ

Quan âm ngọc Phỉ Thúy, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành sự bình an cho người đeo S583

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.4cm x 5.2cm x 1cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: mang phước, bình an cho người sử dụng, che chở, bảo bọc, đỡ đần, giúp tâm hồn trở nên bình yên

Quan âm ngọc Phỉ Thúy , chế hóa hung khí, mang lại điềm lành sự bình an cho người đeo S754

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 7g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Ngọc bội Quan Âm mã não, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành sự bình an cho người đeo S944

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Phật Quan Âm đá mã não khói xám (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 35cm + Khối lượng: 35g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, che chở phù hộ độ mạng, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. +

Mặt Phật – Mặt Phật Di lặc – Mặt Phật Quan Âm – Mặt Dây Chuyền Phật