Tượng Phật Quan Âm

Quan âm liên hoa,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y150

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 19cm x 34cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, hữu cầu tất ứng. + Cách sử dụng: thờ cúng. + Giá:2,475,000 VNĐ

Quan âm nạp phước,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y148

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 23cm x 58cm + Khối lượng: 5.7kg + Ý nghĩa: Hóa giải sát khí, mang lại bình an cho gia đạo + Cách sử dụng: đặt nơi trang trọng, thờ

Quan âm cầu lửa,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng B104

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7.2cm x 6.5cm x 12.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Phật nhất lộ bình an,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y152

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm bột đá hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 13cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng.

Phật quan âm bảo chiếu,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y154

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 6.5cm x 20cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Quan âm tường long,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm trên rồng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x 46cm + Khối lượng: 2.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành, nâng đỡ che chở