Mặt Phật Di Lặc

Mặt phật di lạc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S747

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc ngọc Phỉ Thúy nhỏ (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.6cm x 1.6cm x 0.5cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lạc, vui vẻ, nạp phước nạp tài. + Cách sử dụng: trang sức

Phật Di lạc ngọc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S749

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2cm x 2cm x 0.5cm + Khối lượng: 8g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lạc, vui vẻ, nạp phước nạp tài. + Cách sử dụng: trang sức mặt

Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S820

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy ốp trên phiến ngọc tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm X 2cm X 1cm + Khối lượng: 12g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành,

Phật Di Lạc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S823-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 2cm x 0.5cm + Khối lượng: 9g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh

Phật Di Lạc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S823-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 9g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh

Phật Di lạc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S823-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh