Phật nhất lộ bình an,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y152

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm bột đá hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 13cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng.

Phật quan âm bảo chiếu,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y154

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 6.5cm x 20cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Quan âm tường long,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y149

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm trên rồng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x 46cm + Khối lượng: 2.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành, nâng đỡ che chở

Phật quan âm hai mặt,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng E323

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 8cm x 10.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách sử dụng: dán trên

Quan âm bạch ngọc,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng DT161

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm bằng ngọc trắng (Bạch Ngọc), Quảng Đông. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 5cm x 28cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, hữu cầu tất ứng. + Cách sử dụng: thờ cúng + Giá:11,220,000VNĐ

Quan âm hợp kim,chế hóa hung khí mang lại điềm lành và bình an cho người sử dụng Y153

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 9cm x 12.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách sử dụng: dán trên

Mặt Phật – Mặt Phật Di lặc – Mặt Phật Quan Âm – Mặt Dây Chuyền Phật