Phật Di lạc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S823-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh

Phật Di lạc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S823-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: phật di lạc là biểu tượng của sự an nhàn,vui vẻ và mang lại cuộc sống hạnh

Di lạc ngọc Myanmar,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S839

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt phật di lạc ngọc phỉ thúy (ngọc Myanmar), Vân Nam, Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): 2cm x 2cm x 0.5cm + Khối lượng: 8g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống

Di lạc Phỉ Thúy xanh tía,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S863

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt Phật Di lạc xanh tía ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 4cm x 1cm + Khối lượng: 60g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống

Phật Di Lặc Phỉ Thúy,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S425

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính x cao): 4.5cm x 1.7cm + Khối lượng: 61g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, cầu bình an, vui vẻ, sự sự như ý + Cách sử dụng: trang sức

Di lạc ngọc 2 mặt,đem lại điều phước lành,bình an,vận may tài lộc cho người sử dụng S721

+ Chất liệu và hoàn thiện: Di lạc ngọc Phỉ Thúy 2 mặt (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 2.2cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lành, vui vẻ, nạp phước nạp tài. + Cách sử dụng: trang sức

Mặt Phật – Mặt Phật Di lặc – Mặt Phật Quan Âm – Mặt Dây Chuyền Phật